.

PRASKA CIUCIUBABKA – działania w przestrzeni publicznej dla dzieci w wieku od ośmiu do trzynastu lat. Autorzy i koordynatorzy projektu: Edyta Ołdak i Magda Jurek - Stowarzyszenie Animacji Kultury Meuma’Lo Pracownia Wschodnia.

Zajęcia dla dzieci pt.: “Praska Ciuciubabka” miały udowodnić, że dziecko przeczuwa problemy sztuki współczesnej, samo może poddać się
twórczym poszukiwaniom, potrafi ocenić zjawiska takie jak: działania w przestrzeni publicznej, environment, happening czy współczesny design.

Zajęcia przebiegały w następujący sposób: po zapoznaniu się z historią
wybranych praskich budynków, dzieci miały za zadanie ożywić umierające budowle, uwzględniając przy tym ich historię i dawne przeznaczenie. Nie chodziło nam jednak o proste odrestaurowanie zabytków, ale o znalezienie pomysłu na pokazanie obiektów przy pomocy instalacji artystycznej. Tak dawna fabryka mydła przekształciła się w fabrykę baniek mydlanych, balony zastąpiły usunięte ze względów bezpieczeństwa kamienne dekoracje kamienicy, a w budynkach zniszczonych podczas wojny powstały karmniki dla ptaków pokoju.
Ostatnim etapem naszego projektu jest próba realizacji trzech wybranych pomysłów. Są to: plac zabaw, który dawniej był terenem Synagogi, Kamienica pod Sowami oraz dawna Fabryka Wyrobów Metalowych przy ulicy Krowiej.

Inauguracja piątek 29.05.2009 godz. 18.00 na placu przy dawnej fabryce przy ulicy Krowiej. Ekspozycja potrwa do końca czerwca 2009 roku.